Πράσινη Πόλη & Ποιότητα Ζωής

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 4.000.000 €
 • ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 1.071.000 €
 • ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ 1.000.000 €
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ • ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΕΥΗΝΟΥ 400.000 €
 • ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 11.000.000 €
 • ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ 500.000 €
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ 1.000.000 €
 • ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 325.000 €
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ 3.000.000 €
 • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ”
 • ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 100.000 €