Έργα Ανάπτυξης

 • Ανάπλαση Εργατικών «Ναύπακτος Ι» και «Ναύπακτος ΙΙΙ» – 620.000 ευρώ
 • Ανάπλαση Σχολικών Κτιρίων – 900.000 ευρώ
 • Κατασκευή 6ου Δημοτικού σχολείου
 • Κατασκευή Ειδικού σχολείου (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό) – 1.700.000 ευρώ
 • Κατασκευή πεζοδρομίων στον αστικό ιστό και ΔΔ Δάφνης – 500.000 ευρώ
 • Αποπεράτωση πλατείας Λυγιά – 230.000 ευρώ
 • Ασφαλτοστρώσεις δρόμων – 1.450.000 ευρώ
 • Ποδηλατόδρομος – 1.138.000 ευρώ – χρηματοδότηση εξ’ ολοκλήρου από Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Γαλάζιες Σημαίες για 3η συνεχόμενη χρονιά
 • ΧΥΤΑ Αποκατάσταση χωματερής
 • Ανακύκλωση
 • Βιολογικός καθαρισμός
 • Φανάρια
 • Νέα οδική σήμανση
 • Ελεγχόμενη στάθμευση
 • Ανάπλαση παραλίας Γριμπόβου
 • Μονοδρομήσεις
 • Έργα ανάπλασης πρασίνου (Πλατεία Λιμένος, Άγ. Στεφάνου, Κεφαλοβρύσου, Ησιόδου)
 • Ανάπλαση Πλατείας Φαρμάκη – 685.000 ευρώ
 • Ηλεκτροφωτισμός Λιμένος – 360.000 ευρώ
 • Αντικατάσταση Αμιαντοσωλήνων – 1.000.000 ευρώ
 • Επέκταση Αποχετευτικού 11.000.000 ευρώ
 • Γήπεδο ξηροπηγάδου 260.000 ευρώ