Comment are off

Χαιρετισμός Θανάση Παπαθανάση στην ημερίδα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)

PAPATHANASHS_1

Κυρίες και Κύριοι,

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και τον Πρόεδρό της, κο Βαρδακαστάνη, για την ευκαιρία που μου προσφέρεται να απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό στη σημερινή ημερίδα, εκ μέρους και του Προέδρου της ΚΕΔΕ κου Γ. Πατούλη.

Η σημασία του σημερινού μας διαλόγου δεν χωρά αμφιβολίες. Τα ζητήματα της Παιδείας εν γένει, και πιο συγκεκριμένα, της εκπαίδευσης των αιρετών στελεχών, των εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος αλλά και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, οφείλουν και πρέπει να μας απασχολούν ουσιαστικά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε. Μια κρίση, που όπως έχει πολλές φορές ειπωθεί είναι πολυδιάστατη: εκτός από οικονομική είναι παράλληλα μία κρίση θεσμική, πολιτική μα πάνω από όλα κοινωνική.

Η σοβαρότητα με την οποία οφείλουν οι τοπικές αρχές να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της παιδείας και της εκπαίδευσης, φαίνεται άλλωστε από το γεγονός ότι στη νέα δημοτική περίοδο, η ΚΕΔΕ επέλεξε να διαχωρίσει την Επιτροπή Παιδείας από το σύνηθες σύντροφό της, την Επιτροπή Πολιτισμού και να της δώσει, με τον τρόπο αυτό, το περιθώριο να προχωρήσει σε έναν ουσιαστικό σχεδιασμό και προγραμματισμό των δράσεων της. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι, η ΚΕΔΕ, ιδιαίτερα μέσω του Πρόεδρου της κ. Γ. Πατούλη, σε πολλές περιπτώσεις έχει τονίσει ότι κύριος στόχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να αποτελέσει το μοχλό εκείνο που, θα βοηθήσει και θα αναδείξει τη μοναδικότητα κάθε κοινωνικής ομάδας, ώστε να την καταστήσει δημιουργική και δυναμική, συμβάλλοντας παράλληλα στην άμβλυνση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό είναι άλλωστε και το ζητούμενο στην νέα αναπτυξιακή περιόδο….Μια ανάπτυξη έξυπνη, βιώσιμή αλλά πάνω από όλα χωρίς αποκλεισμούς.

Ήδη από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση μας, η Επιτροπή Παιδείας, Θρησκευμάτων και Νεολαίας, εστίασε σε μία σειρά από ανοιχτά ζητήματα, που αφορούν στα ζητήματα εκπαίδευσης, έχοντας κοινό παρανομαστή τον επείγοντα χαρακτήρα τους και τη σημασία που έχουν για τον πολίτη της κάθε τοπικής αρχής.

Κινούμενοι στο πλαίσιο αυτό, μια από τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε από την αρχή της θητείας μας ως Επιτροπή, ήταν η διαμόρφωση και η αποστολή ερωτηματολογίου, προς όλους τους δήμους, για θέματα σχετικά με το αντικείμενο της Επιτροπής, ώστε να αναδειχθούν τα κρίσιμα εκείνα ζητήματα, τα οποία θα κληθούμε όχι μόνο να προσεγγίσουμε αλλά και να διαχειριστούμε ουσιαστικά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, με βάση τις απαντήσεις που έχουμε μέχρι σήμερα επεξεργαστεί, στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι δήμοι ζητούν όχι μόνο τη συνέχιση των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, αλλά και την ενίσχυσή τους μέσω της διεύρυνσης της θεματολογίας τους, με ενότητες που συνδέονται τόσο με τα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας (πχ γεωργικός δήμος), με την αγορά εργασίας γενικά, αλλά και με την ισότιμη συμμετοχή ατόμων που είτε προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, είτε έχουν κάποια μορφή αναπηρίας.

Κύριες και Κύριοι,

         στο πλαίσιο των Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020, προτεραιότητα της ΚΕΔΕ είναι:

  • η αύξηση της συμμετοχής του πληθυσμού, ιδίως των ατόμων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, των ατόμων με αναπηρίες ή με λιγότερες ευκαιρίες πρόσβασης στη διά βίου εκπαίδευση, για την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, την ενεργό συμμετοχή στο κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι και τη δημόσια ζωή,
  • η βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση για όλες τις κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης και
  • η υλοποίηση σε τοπικό επίπεδο στοχευμένων δράσεων διά βίου εκπαίδευσης με ενδεικτικά θεματικά πεδία, όπως Οικονομία – Επιχειρηματικότητα, Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες, Γλώσσα και Επικοινωνία, Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις, Πολιτισμός και Τέχνη, Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων, ΑμεΑ, Μεταναστών κτλ.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» αποτελεί ένα από τα επτά Τομεακά / Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση των παρεμβάσεων εκπαίδευσης, απασχόλησης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης αναμένεται να συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας τους, καθώς και στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, υποστηρίζοντας το συνολικό όραμα της χώρας για την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Πιστεύουμε στα οφέλη και εργαζόμαστε για την εμπέδωση του θεσμού της δια βίου εκπαίδευσης για όλες τις κοινωνικές ομάδες της χώρας μας.

Αναμένουμε την εξειδίκευση του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, ώστε άμεσα, το συντομότερο δυνατό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουμε στο στάδιο της υλοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμβολή του στην επίτευξη των ειδικών στόχων και αποτελεσμάτων.

Έχουμε ήδη ζητήσει και περιμένουμε να πραγματοποιηθεί συνάντηση και με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να μπορέσουμε να καταθέσουμε τις απόψεις και τους προβληματισμούς μας, με στόχο να ξεκινήσουμε έναν ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε την παράλληλη συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, όπως είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), αλλά φυσικά και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

Κυρίες και Κύριοι,

 Ελπίζω ότι η σημερινή ημερίδα θα αποτελέσει την αρχή μιας γόνιμης διαδικασίας, μιας ουσιαστικής και συντονισμένης προσπάθειας, μεταξύ όλων μας, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των πολιτών της χώρας, για να μην υπάρξει κανένας είδος κοινωνικού αποκλεισμού, καμία χαμένη ευκαιρία, καμία αναξιοποίητη δυνατότητα, σε μια πιο ισότιμη κοινωνία.

Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας σας.

 

PAPATHANASHS_3

About the Author